ประทีป จิตติ

พูดด้วยการเขียน

เชิญร่วมงานอ่านบทกวี LIVE POETTY ตุลาคม 21, 2008

Filed under: ในตะกร้า — ประทีป จิตติ @ 00:48

เชิญร่วมงานอ่านบทกวี LIVE POETTY ครั้งที่ ๔ “ดอกไม้บานในเดือนตุลา”

 

ณ ห้องสมุดแสงอรุณ ถนนสาทร ซอย ๑๐

 

วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 

เวลา ๑๗.๐๐ ถึง ๒๐.๐๐ น.

หมายเหตุ > การอ่านบทกวีเปิดเสรีให้ทุกท่านที่มีความประสงค์ในการที่จะอ่านบทกวี
ไม่ว่าท่านจะเป็นกวีหรือไม่เป็นกวี ท่านอาจอ่านบทกวีของตนเอง หรือบทกวีของคนอื่น
ที่ชื่นชอบ โดยแจ้งความประสงค์จะอ่านบทกวีที่จุดลงทะเบียนเข้างาน

www.thaipoetsociety.com
โทร.081 5721444

 

Advertisements