ประทีป จิตติ

พูดด้วยการเขียน

เจ้าตูบคลายร้อน กุมภาพันธ์ 4, 2008

Filed under: ในตะกร้า — ประทีป จิตติ @ 21:05

I miss you and her!

ภาพโดย ราเมศร์ จำรัสภาณุมาศ

Advertisements