ประทีป จิตติ

พูดด้วยการเขียน

พระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ มกราคม 6, 2008

Filed under: ในตะกร้า — ประทีป จิตติ @ 11:38

 read all

พระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ใน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนาฯ

Advertisements