ประทีป จิตติ

พูดด้วยการเขียน

Nov.-Dec. 2007 กันยายน 11, 2007

Filed under: ห้องภาพหวัด ๆ — ประทีป จิตติ @ 00:47

wind11.jpg

river11.jpg

walkway11.jpg

200011.jpg

royal11.jpg

Advertisements