ประทีป จิตติ

พูดด้วยการเขียน

นักเขียนกับจิตสำนึกด้านลิขสิทธิ์ กรกฎาคม 1, 2007

Filed under: ในตะกร้า — ประทีป จิตติ @ 14:18

สืบเนื่องจากท่านPlin :- p สอบมาถามในคอลัมน์คุยกับวินทร์ เลียววาริณ

จึงนำข้อมูลจากจุดประกายวรรณกรรมมาแปะไว้ขอรับ

เชิญทัศนา

Advertisements